Suporti i Shërbimit

Në këtë faqe mund të gjeni më shumë informacion rreth suportit të shërbimit, informacione të mëtejshme rreth pajisjeve, si dhe instruksione.

1

Na kontaktoni

Për informacion më të detajuar ju lutem na telefononi në numrin tonë të telefonit – 067 202 0575

2

Pyetjet më të shpejta

Nëse keni ndonjë mëdyshje, gjeni përgjigje për pyetjen tuaj në seksionin e pyetjeve më të shpeshta.

1

Na kontaktoni

Për informacion më të detajuar ju lutem na telefononi në numrin tonë të telefonit
067 202 0575

2

Pyetjet më të shpejta

Nëse keni ndonjë mëdyshje, gjeni përgjigje për pyetjen tuaj në seksionin e pyetjeve më të shpeshta.